نقطه...

نقطه ی یایانم مباش

 

خطی بکش

از نقطه ای که منم تا دوردست های حیات ابدی

امتدادم بده تا بی نهایت هستی

جاری ام کن در رود خروشان بی بازگشت

 

ذرات عاشق هستی بی تابم را  بکار

چو بذری شرربار در کالبد روزهای عقیمی که میگذرد

بی نام

بی ترانه و بی آواز

 

شوری بیآفرین بر این خاک سترون

نغمه ای بخوان بر خسته ای که منم

 

امتدادم بده

جاری کن مرا

ذرات بیقرار هستی ناتمام ام را

به آینده گان مان ببخش

 

نقطه ی یایانم مباش...

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید