سفر

درخشش ستاره ای خاکستر شده ام

در دوردست بعید کهکشانی از یاد رفته و متروک

در گردشی کیهانی

 

خیره میشوی به آسمان خاموش شبی تیره

می تابم به رویت

می افتم به یایت

جاری میشوم

در ابدیت سیاره ای گمنام...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید